Zasady zachowania podczas burzy

Zagrożenie piorunowe! Jak sobie radzić?

Bądź świadom niebezpieczeństw burzowych:

 • śledź prognozy pogody i możliwość pojawienia się burzy
 • obserwuj pogodę na bieżąco – mgła, budynki, itp. przesłaniają nieraz rozwój chmury burzowej, zaś dojrzała chmura burzowa może się uaktywnić nad Tobą znienacka
 • pamiętaj numer telefonu pogotowia ratunkowego (999) i Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112)
 • gdy pojawi się zagrożenie zminimalizuj je szukając bezpieczniejszego miejsca, sprawdź:
  • czy jest dostępne schronienie w budynku?
  • czy jest dostępny samochód lub inny zamknięty pojazd?
  • czy będąc na dworze znajdujesz się w terenie wzniesionym, parku lub lesie, otwartej przestrzeni?
 • działania minimalizujące ryzyko w czasie burzy są łatwe i tanie! piorun jest nieprzewidywalny – nie ufaj wyłącznie swojemu szczęściu!

Zagrożenie na otwartej przestrzeni – zasada 30-30

 • Jeśli upływa nie więcej niż 30 sekund między błyskiem a grzmotem to oznacza to, że burza jest w odległości do 10 km – podejmij stosowne środki ochrony!
 • Ryzyko staje się pomijalne dopiero wówczas, gdy od ostatniego grzmotu minie co najmniej 30 minut.

Bezpieczne miejsca

Chociaż nie ma lokalizacji w 100% bezpiecznych to poniższe zalecenia zminimalizują ryzyko piorunowe.

Budynki są na ogół bezpieczne (wewnątrz), szczególnie wtedy gdy mają urządzenie piorunochronne – im większy budynek tym lepiej!

 • Istnieją trzy rodzaje zagrożeń dla budynku:
  • bezpośrednie uderzenie pioruna, w szczególności w komin, maszt antenowy i inne konstrukcje znajdujące się na dachu.
  • uderzenie pioruna w sąsiedztwie budynku, np. w pobliskie drzewo (narażenie związane z oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego – LEMP)
  • uderzenie pioruna w linię elektroenergetyczną lub telekomunikacyjną (narażenie związane z przepięciami dochodzącymi z linii)
 • Unikaj dotykania i przebywania w pobliżu lamp i innych urządzeń elektrycznych, telefonów stacjonarnych, systemów grzewczych, instalacji wodnych (krany, prysznice), kominków.
 • Zamknij wszystkie drzwi i okna.
 • Unikaj przebywania na balkonach, tarasach i innych otwartych miejscach.

Samochody i inne zamknięte metalowe pojazdy dają w zasadzie bezpieczne schronienie, ale:

 • Duże okna i inne niemetalowe powierzchnie zmniejszają bezpieczeństwo.
 • Nie dotykaj żadnych metalowych części radia w samochodzie (piorun może uszkodzić elektronikę samochodu).
 • Opony mogą ulec zniszczeniu dlatego należy zatrzymać samochód.

Małe lub otwarte obiekty i pojazdy są niebezpieczne. W szczególności należy tu wymienić:

 • rowery i motocykle,
 • otwarte łodzie,
 • żaglówki, jeśli nie są odpowiednio chronione,
 • namioty,
 • pawilony piknikowe,
 • parasole.

Korzystanie z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych (iPod, Walkman, odtwarzacz mp3, …) nie zwiększa ryzyka piorunowego. Wręcz przeciwnie – w razie potrzeby można skorzystać z telefonu komórkowego celem wezwania służb ratunkowych.

Zasady ochrony na otwartej przestrzeni.

Chociaż piorun uderza często w najwyższy w okolicy obiekt, może jednak trafić w jakiekolwiek inne miejsce. Jeśli budynek ani pojazdy nie są dostępne gdy zagrożenie piorunowe jest oczywiste należy:

 • trzymać się z dala od wszelkich wysokich konstrukcji (maszty, słupy, wieże, …) – bezpieczna odległość to mniej więcej taka jak ich wysokość
 • unikać granicy lasu – należy wejść do lasu
 • nie zbliżać się do samotnych lub tworzących małe grupy drzew – minimalna bezpieczna odległość jest zbliżona do ich wysokości; ponadto powinno się zachować dystans przynajmniej 5 metrów od najdłuższej gałęzi
 • unikać budynków lub pojazdów, jeśli nie można się w nich schronić
 • unikać ogrodzeń i wszelkich metalowych konstrukcji
 • unikać rowów i innych wilgotnych miejsc
 • unikać otwartych przestrzeni, wzgórz i brzegów
 • wyjść z wody (jeziora, rzeki, morza)
 • nie trzymać w dłoniach znacznych rozmiarów przedmiotów metalowych lub innych przewodzących, jak kije golfowe, wędki z włókna węglowego, itp.

Ryzyko bezpośrednie

Sytuacja staje się bardzo groźna, jeśli chmura burzowa znajduje się nad Tobą, tuż obok lub odczuwasz „stawanie” włosów. Charakterystyczne syczenie lub iskry z wysokich punktów wskazują również na bezpośrednie zagrożenie. W takim przypadku należy działać natychmiast, a jeśli nie ma w pobliżu schronienia to należy:

 • przykucnąć i złączyć stopy
 • będąc w grupie powinno się pozostawać w odległości co najmniej 5 metrów od innych osób