Posiedzenie Komitetu IEC TC 81 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej na Politechnice Rzeszowskiej

IEC_logo

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się w dniach 24-28.10.2016 r. posiedzenie plenarne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, która została powołana do życia w 1906 r., równo 110 lat temu. Ostatnie tego typu posiedzenie plenarne odbyło się w 2013 roku  w Sapporo. Głównym celem IEC jest krzewienie współpracy ogólnoświatowej we wszystkich zagadnieniach związanych z normalizacją, promowaniem i tworzeniem międzynarodowych dokumentów normatywnych, głównie Norm Międzynarodowych z dziedziny elektrotechniki. Międzynarodowe dokumenty normatywne, specyfikacje techniczne, raporty techniczne i przewodniki IEC stanowią podstawę min. norm Unii Europejskiej i w rezultacie norm krajowych i regionalnych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja) i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Mogą też być wykorzystane przez władze krajowe w pracach legislacyjnych, jako podstawa krajowych przepisów technicznych.

W Rzeszowie gościliśmy delegatów z 22 krajów, w tym min. z  Japonii, Chin, Korei Południowej, USA, Brazylii, Australii, Republiki Południowej Afryki oraz z wielu krajów europejskich. Warto odnotować, iż po raz pierwszy w historii w posiedzeniu plenarnym komitetu IEC TC81 uczestniczyli reprezentanci z sześciu kontynentów. Polskę reprezentowali trzej delegaci: prof. Zdobysław Flisowski (przewodniczący delegacji polskiej) i dr Marek Łoboda z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Grzegorz Masłowski z Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie ostatniego dnia obrad, tj. 28.10.2016 r., odbyło się głosowanie nad przyjęciem trzeciego wydania serii Norm Międzynarodowych IEC 62305 poświęconych ochronie odgromowej obiektów budowlanych i ochronie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym również wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wdrożenie tych norm na świecie planuje się w 2018 w roku. Przyznanie Polsce organizacji posiedzenia plenarnego IEC świadczy o docenieniu naszego krajowego środowiska  naukowo-technicznego, w tym również środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Oficjalnym organizatorem posiedzenia był Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast samą organizację posiedzenia IEC w Rzeszowie wsparły Politechnika Rzeszowska oraz organizacje i firmy zainteresowane promowaniem międzynarodowej działalności standaryzacyjnej: Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektrów Polskich, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., ML SYSTEM Spółka Akcyjna. Po zakończeniu obrad delegaci mieli również możliwość zwiedzania, co z pewnością przyczyni się do promocji  naszego kraju, a w szczególności regionu podkarpackiego i Rzeszowa.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. - Prezydium

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. – Prezydium

IEC_rzeszow_2016_5IEC_rzeszow_2016_6IEC_rzeszow_2016_7