XI Krajowe Warsztaty EMC, Wrocław 2017 r.

W dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku we Wrocławiu odbyły się XI Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej.

konferencja_KWKE_Wroclaw_2017

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W ramach XI Krajowych Warsztatów EMC w 2017 roku omówiono zagadnienia związane m.in. z publikacją Dyrektywy RED; testowaniem urządzeń radiowych; jakością energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach energetycznych oraz ich wpływem na systemy komunikacji radiowej oraz PLC, planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC oraz ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM.

Zorganizowano specjalną sesję poświęconą zagadnieniom wyładowań piorunowych i ich oddziaływaniu. Sesję poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. Zaprezentowano szereg referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia badawcze, zalecenia projektowe oraz prezentację sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach zjawisk piorunowych. Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił dwa referaty dotyczące pomiarów piorunowego pola elektrycznego (mgr inż. Grzegorz Karnas) oraz badania rozpływu prądu piorunowego w instalacji odgromowej oraz wewnętrznej budynku (dr inż. Robert Ziemba). Członkowie komitetu PKOO z Białegostoku zaprezentowali referaty opisujące zalecenia odnoszące się do prawidłowego uziemiania obiektów telekomunikacyjnych (dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB) oraz badania środków zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej  (dr hab. inż. Renata Markowska). Tematyka ochrony odgromowej statków powietrznych została poruszona w specjalnej sesji dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń lotniczych. W ramach sesji wygłoszono m.in. referat dotyczący badania odporności awioniki na pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych w oparciu o normę DO-160 (mgr inż. Kamil Filik, Politechnika Rzeszowska).

Więcej informacji na stronie: http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/index.php