VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria elektryczna w budownictwie”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizuje VII Krajową Konferencję Naukowo – Techniczną pt.: „Inżynieria Elektryczna w Budownictwie”. Konferencja odbędzie się 25 października 2018 r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.
Celem niniejszej VII-ej konferencji z tego cyklu jest przedstawienie i przedyskutowanie aktualnej problematyki inżynierii elektrycznej w budownictwie, w tym zagadnień jakości energii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej i niestandardowych zastosowań energii elektrycznej. Jedna z sekcji konferencji poświęcona będzie zagadnieniom instalacji inteligentnych budynków.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.