Skład osobowy Komitetu

Prezydium Komitetu:

  •     dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Przewodniczący PKOO
  •     dr inż. Marek Łoboda – Wiceprzewodniczący PKOO
  •     dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz - Sekretarz naukowy PKOO
  •     dr inż. Konrad Sobolewski – Sekretarz techniczny PKOO
  •     dr inż. Mirosław Zielenkiewicz – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Stanisław Wojtas – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Leszek Ładniak – Członek Prezydium PKOO

Honorowy Przewodniczący Komitetu

  •   prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Honorowy Członek Komitetu

  • prof. dr Stanisław Michnowski

Zaproszeni członkowie zagraniczni

  •   prof. Ilhan Tarimer (Turcja)

Członkowie Komitetu

 1.     dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
 2.     mgr Piotr Barański
 3.     mgr inż. Andrzej Boczkowski
 4.     mgr inż. Janusz Budniok
 5.     dr hab. inż. Krystian Leonard Chrzan
 6.     inż. Henryk Drożdż
 7.     mgr inż. Marek Gruszczyński
 8.     mgr inż. Adam Hardt
 9.     mgr inż. Jan Jedliński
 10.     dr inż. Tomasz Kisielewicz
 11.     dr inż. Radosław Kohut
 12.     dr inż. Dominik Krasowski
 13.     dr inż. Bolesław Kuca
 14.     prof. dr hab. Brunon Lejdy
 15.     mgr inż. Krzysztof Lenarczyk
 16.     techn. Marian Łabuński
 17.     dr inż. Tomasz Maksimowicz
 18.     mgr Robert Marciniak
 19.     dr hab. inż. Renata Markowska
 20.     mgr inż. Tadeusz Masłowski
 21.     dr hab. January Mikulski
 22.     dr inż. Marek Olesz
 23.     prof. dr hab. Zbigniew Pohl
 24.     mgr inż. Krzysztof Sałasiński
 25.     dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
 26.     dr inż. Piotr Strużewski
 27.     dr inż. Przemysław Sul
 28.     dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
 29.     dr inż. Andrzej Szermeta
 30.     mgr inż. Jarosław Wiater
 31.     mgr inż. Krzysztof Wincencik
 32.     prof. dr hab. inż. Romuald Włodek
 33.     dr inż. Zofia Wróbel
 34.     dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof PRz
 35.     dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. nauki

dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr Piotr Barański
dr inż. Zofia Wróbel
dr inż. Bolesław Kuca
dr inż. Marek Łoboda
dr hab. inż. Renata Markowska
dr inż. Konrad Sobolewski
dr inż. Piotr Strużewski
dr inż. Stanisław Wojtas
dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony odgromowej
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr inż. Marek Łoboda
mgr inż. Krzysztof Wincencik
dr inż. Stanisław Wojtas
dr inż. Konrad Sobolewski

Grupa robocza ds. szkoleń i współpracy z firmami
dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr inż. Adam Hardt
dr inż. Marek Olesz
mgr inż. Marek Gruszczyński
mgr inż. Krzysztof Wincencik