Skład osobowy Komitetu

Prezydium Komitetu:

  •     dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Przewodniczący PKOO
  •     dr inż. Marek Łoboda – Wiceprzewodniczący PKOO
  •     dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz - Sekretarz naukowy PKOO
  •     dr inż. Konrad Sobolewski – Sekretarz techniczny PKOO
  •     dr inż. Mirosław Zielenkiewicz – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Stanisław Wojtas – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Leszek Ładniak – Członek Prezydium PKOO

Honorowy Przewodniczący Komitetu

  •   prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Honorowy Członek Komitetu

  • prof. dr Stanisław Michnowski

Zaproszeni członkowie zagraniczni

  •   prof. Ilhan Tarimer (Turcja)

Członkowie Komitetu

 1.     dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
 2.     mgr Piotr Barański
 3.     mgr inż. Andrzej Boczkowski
 4.     mgr inż. Janusz Budniok
 5.     inż. Henryk Drożdż
 6.     mgr inż. Marek Gruszczyński
 7.     mgr inż. Adam Hardt
 8.     mgr inż. Jan Jedliński
 9.     dr inż. Tomasz Kisielewicz
 10.     dr inż. Radosław Kohut
 11.     dr inż. Dominik Krasowski
 12.     dr inż. Bolesław Kuca
 13.     prof. dr hab. Brunon Lejdy
 14.     mgr inż. Krzysztof Lenarczyk
 15.     techn. Marian Łabuński
 16.     mgr Robert Marciniak
 17.     dr hab. inż. Renata Markowska
 18.     mgr inż. Tadeusz Masłowski
 19.     dr hab. January Mikulski
 20.     dr inż. Marek Olesz
 21.     prof. dr hab. Zbigniew Pohl
 22.     mgr inż. Krzysztof Sałasiński
 23.     dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
 24.     dr inż. Piotr Strużewski
 25.     dr inż. Przemysław Sul
 26.     dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
 27.     dr inż. Andrzej Szermeta
 28.     mgr inż. Jarosław Wiater
 29.     mgr inż. Krzysztof Wincencik
 30.     prof. dr hab. inż. Romuald Włodek
 31.     dr inż. Zofia Wróbel
 32.     dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof PRz
 33.     dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. nauki

dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr Piotr Barański
dr inż. Zofia Wróbel
dr inż. Bolesław Kuca
dr inż. Marek Łoboda
dr hab. inż. Renata Markowska
dr inż. Konrad Sobolewski
dr inż. Piotr Strużewski
dr inż. Stanisław Wojtas
dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony odgromowej
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr inż. Marek Łoboda
mgr inż. Krzysztof Wincencik
dr inż. Stanisław Wojtas
dr inż. Konrad Sobolewski

Grupa robocza ds. szkoleń i współpracy z firmami
dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr inż. Adam Hardt
dr inż. Marek Olesz
mgr inż. Marek Gruszczyński
mgr inż. Krzysztof Wincencik