Posiedzenie PKOO w Bielsku Białej 2017 r.

W dniu 13 września 2017 r. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie członków PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce podczas odbywających się targów ENERGETAB. Plan posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP we Wrocławiu (9.09.2016 r.) i omówienie spraw związanych z kryteriami przyjmowania nowych członków. Przypomniano o zbliżających się konferencjach pod patronatem PKOO: EMD’2017 (Białystok 20-22.09.2017r.) i „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” (Kraków, 19.10.2017r.). Omówiono również sprawy związane ze stanem przygotowań do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Zaprezentowana została strona internetowa konferencji (iclp2018.org). Przekazano zasady uczestnictwa autorów referatów oraz firm sponsorujących. Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie PKOO SEP w trakcie trwania międzynarodowej konferencji ICLP’2018 ( www.iclp2018.org ), która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 02-07.09.2018 r.

posiedzenie_PKOO_Bielsko_Biała_2017

 

XI Krajowe Warsztaty EMC, Wrocław 2017 r.

W dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku we Wrocławiu odbyły się XI Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej.

konferencja_KWKE_Wroclaw_2017

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W ramach XI Krajowych Warsztatów EMC w 2017 roku omówiono zagadnienia związane m.in. z publikacją Dyrektywy RED; testowaniem urządzeń radiowych; jakością energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach energetycznych oraz ich wpływem na systemy komunikacji radiowej oraz PLC, planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC oraz ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM.

Zorganizowano specjalną sesję poświęconą zagadnieniom wyładowań piorunowych i ich oddziaływaniu. Sesję poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. Zaprezentowano szereg referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia badawcze, zalecenia projektowe oraz prezentację sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach zjawisk piorunowych. Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił dwa referaty dotyczące pomiarów piorunowego pola elektrycznego (mgr inż. Grzegorz Karnas) oraz badania rozpływu prądu piorunowego w instalacji odgromowej oraz wewnętrznej budynku (dr inż. Robert Ziemba). Członkowie komitetu PKOO z Białegostoku zaprezentowali referaty opisujące zalecenia odnoszące się do prawidłowego uziemiania obiektów telekomunikacyjnych (dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB) oraz badania środków zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej  (dr hab. inż. Renata Markowska). Tematyka ochrony odgromowej statków powietrznych została poruszona w specjalnej sesji dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń lotniczych. W ramach sesji wygłoszono m.in. referat dotyczący badania odporności awioniki na pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych w oparciu o normę DO-160 (mgr inż. Kamil Filik, Politechnika Rzeszowska).

Więcej informacji na stronie: http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/index.php

XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances

W dniach 20-22.09.2017 r. odbędzie się w Białymstoku XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances.

emd_2017_photo1

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://teleinfo.pb.bialystok.pl/emd2017/.

Serdecznie zapraszamy!

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Krakowski przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbędzie się 19 października 2017r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.
Konferencja, organizowana cyklicznie, stanowi forum wymiany poglądów specjalistów, naukowców i praktyków, na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji przewidywana jest wystawa prezentująca wyroby związane z zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Plakat informacyjny

Posiedzenie Komitetu IEC TC 81 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej na Politechnice Rzeszowskiej

IEC_logo

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się w dniach 24-28.10.2016 r. posiedzenie plenarne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, która została powołana do życia w 1906 r., równo 110 lat temu. Ostatnie tego typu posiedzenie plenarne odbyło się w 2013 roku  w Sapporo. Głównym celem IEC jest krzewienie współpracy ogólnoświatowej we wszystkich zagadnieniach związanych z normalizacją, promowaniem i tworzeniem międzynarodowych dokumentów normatywnych, głównie Norm Międzynarodowych z dziedziny elektrotechniki. Międzynarodowe dokumenty normatywne, specyfikacje techniczne, raporty techniczne i przewodniki IEC stanowią podstawę min. norm Unii Europejskiej i w rezultacie norm krajowych i regionalnych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja) i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Mogą też być wykorzystane przez władze krajowe w pracach legislacyjnych, jako podstawa krajowych przepisów technicznych.

W Rzeszowie gościliśmy delegatów z 22 krajów, w tym min. z  Japonii, Chin, Korei Południowej, USA, Brazylii, Australii, Republiki Południowej Afryki oraz z wielu krajów europejskich. Warto odnotować, iż po raz pierwszy w historii w posiedzeniu plenarnym komitetu IEC TC81 uczestniczyli reprezentanci z sześciu kontynentów. Polskę reprezentowali trzej delegaci: prof. Zdobysław Flisowski (przewodniczący delegacji polskiej) i dr Marek Łoboda z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Grzegorz Masłowski z Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie ostatniego dnia obrad, tj. 28.10.2016 r., odbyło się głosowanie nad przyjęciem trzeciego wydania serii Norm Międzynarodowych IEC 62305 poświęconych ochronie odgromowej obiektów budowlanych i ochronie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym również wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wdrożenie tych norm na świecie planuje się w 2018 w roku. Przyznanie Polsce organizacji posiedzenia plenarnego IEC świadczy o docenieniu naszego krajowego środowiska  naukowo-technicznego, w tym również środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Oficjalnym organizatorem posiedzenia był Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast samą organizację posiedzenia IEC w Rzeszowie wsparły Politechnika Rzeszowska oraz organizacje i firmy zainteresowane promowaniem międzynarodowej działalności standaryzacyjnej: Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektrów Polskich, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., ML SYSTEM Spółka Akcyjna. Po zakończeniu obrad delegaci mieli również możliwość zwiedzania, co z pewnością przyczyni się do promocji  naszego kraju, a w szczególności regionu podkarpackiego i Rzeszowa.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. - Prezydium

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. – Prezydium

IEC_rzeszow_2016_5IEC_rzeszow_2016_6IEC_rzeszow_2016_7