34th International Conference on Lightning Protection – Rzeszów, 02-07.09.2018r.

Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP wraz z oddziałem rzeszowskim SEP organizuje we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza 34-tą Międzynarodową Konferencję Ochrony Odgromowej ICLP’2018. Warto podkreślić, iż założenie PKOO SEP w marcu 1958 roku było ściśle związane z organizowaniem pierwszych edycji tej uznanej na całym świecie Konferencji. Dlatego też jest to szczególnie ważne wydarzenie dla całego środowiska związanego z PKOO SEP. Dotychczas Konferencja ta gościła w Polsce trzykrotnie: dwukrotnie w Krakowie w 1965 r. i 2002 r. oraz w Gdańsku w 1978 r. W 2014 r., w trakcie ICLP w Szanghaju, przyznano ponownie Polsce organizację tej Konferencji, pomimo iż chęć organizacji zgłosiło również wiele innych krajów (Brazylia, Słowenia, Sri Lanka, Republika Południowej Afryki). Świadczy to o znaczącej pozycji w świecie polskiego środowiska naukowo-technicznego związanego z ochroną odgromową i badaniami wyładowań atmosferycznych.

To wielkie wydarzenie, o zasięgu międzynarodowym, odbędzie się w Rzeszowie w dniach  02-07 września 2018 r. Ze względu na ilość uczestników, którzy przybędą z zagranicy oraz interesującą tematykę wszystkich paneli, można liczyć, że Konferencja przyczyni się do dużej promocji nie tylko naszego Komitetu, ale również całego środowiska SEP, Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa. Więcej informacji na temat ICLP’2018 można znaleźć na stronie internetowej www.iclp2018.org

logoICLP2018png4001

Posiedzenie PKOO w Bielsku Białej 2017 r.

W dniu 13 września 2017 r. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie członków PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce podczas odbywających się targów ENERGETAB. Plan posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP we Wrocławiu (9.09.2016 r.) i omówienie spraw związanych z kryteriami przyjmowania nowych członków. Przypomniano o zbliżających się konferencjach pod patronatem PKOO: EMD’2017 (Białystok 20-22.09.2017r.) i „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” (Kraków, 19.10.2017r.). Omówiono również sprawy związane ze stanem przygotowań do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Zaprezentowana została strona internetowa konferencji (iclp2018.org). Przekazano zasady uczestnictwa autorów referatów oraz firm sponsorujących. Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie PKOO SEP w trakcie trwania międzynarodowej konferencji ICLP’2018 ( www.iclp2018.org ), która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 02-07.09.2018 r.

posiedzenie_PKOO_Bielsko_Biała_2017

 

XI Krajowe Warsztaty EMC, Wrocław 2017 r.

W dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku we Wrocławiu odbyły się XI Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej.

konferencja_KWKE_Wroclaw_2017

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W ramach XI Krajowych Warsztatów EMC w 2017 roku omówiono zagadnienia związane m.in. z publikacją Dyrektywy RED; testowaniem urządzeń radiowych; jakością energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach energetycznych oraz ich wpływem na systemy komunikacji radiowej oraz PLC, planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC oraz ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM.

Zorganizowano specjalną sesję poświęconą zagadnieniom wyładowań piorunowych i ich oddziaływaniu. Sesję poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. Zaprezentowano szereg referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia badawcze, zalecenia projektowe oraz prezentację sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach zjawisk piorunowych. Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił dwa referaty dotyczące pomiarów piorunowego pola elektrycznego (mgr inż. Grzegorz Karnas) oraz badania rozpływu prądu piorunowego w instalacji odgromowej oraz wewnętrznej budynku (dr inż. Robert Ziemba). Członkowie komitetu PKOO z Białegostoku zaprezentowali referaty opisujące zalecenia odnoszące się do prawidłowego uziemiania obiektów telekomunikacyjnych (dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB) oraz badania środków zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej  (dr hab. inż. Renata Markowska). Tematyka ochrony odgromowej statków powietrznych została poruszona w specjalnej sesji dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń lotniczych. W ramach sesji wygłoszono m.in. referat dotyczący badania odporności awioniki na pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych w oparciu o normę DO-160 (mgr inż. Kamil Filik, Politechnika Rzeszowska).

Więcej informacji na stronie: http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/index.php

XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances

W dniach 20-22.09.2017 r. odbędzie się w Białymstoku XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances.

emd_2017_photo1

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://teleinfo.pb.bialystok.pl/emd2017/.

Serdecznie zapraszamy!

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Krakowski przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbędzie się 19 października 2017r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.
Konferencja, organizowana cyklicznie, stanowi forum wymiany poglądów specjalistów, naukowców i praktyków, na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji przewidywana jest wystawa prezentująca wyroby związane z zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Plakat informacyjny