XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances

W dniach 20-22.09.2017 r. odbędzie się w Białymstoku XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances.

emd_2017_photo1

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://teleinfo.pb.bialystok.pl/emd2017/.

Serdecznie zapraszamy!

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Krakowski przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbędzie się 19 października 2017r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.
Konferencja, organizowana cyklicznie, stanowi forum wymiany poglądów specjalistów, naukowców i praktyków, na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji przewidywana jest wystawa prezentująca wyroby związane z zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Plakat informacyjny

Posiedzenie Komitetu IEC TC 81 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej na Politechnice Rzeszowskiej

IEC_logo

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się w dniach 24-28.10.2016 r. posiedzenie plenarne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie, która została powołana do życia w 1906 r., równo 110 lat temu. Ostatnie tego typu posiedzenie plenarne odbyło się w 2013 roku  w Sapporo. Głównym celem IEC jest krzewienie współpracy ogólnoświatowej we wszystkich zagadnieniach związanych z normalizacją, promowaniem i tworzeniem międzynarodowych dokumentów normatywnych, głównie Norm Międzynarodowych z dziedziny elektrotechniki. Międzynarodowe dokumenty normatywne, specyfikacje techniczne, raporty techniczne i przewodniki IEC stanowią podstawę min. norm Unii Europejskiej i w rezultacie norm krajowych i regionalnych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja) i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Mogą też być wykorzystane przez władze krajowe w pracach legislacyjnych, jako podstawa krajowych przepisów technicznych.

W Rzeszowie gościliśmy delegatów z 22 krajów, w tym min. z  Japonii, Chin, Korei Południowej, USA, Brazylii, Australii, Republiki Południowej Afryki oraz z wielu krajów europejskich. Warto odnotować, iż po raz pierwszy w historii w posiedzeniu plenarnym komitetu IEC TC81 uczestniczyli reprezentanci z sześciu kontynentów. Polskę reprezentowali trzej delegaci: prof. Zdobysław Flisowski (przewodniczący delegacji polskiej) i dr Marek Łoboda z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Grzegorz Masłowski z Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie ostatniego dnia obrad, tj. 28.10.2016 r., odbyło się głosowanie nad przyjęciem trzeciego wydania serii Norm Międzynarodowych IEC 62305 poświęconych ochronie odgromowej obiektów budowlanych i ochronie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym również wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wdrożenie tych norm na świecie planuje się w 2018 w roku. Przyznanie Polsce organizacji posiedzenia plenarnego IEC świadczy o docenieniu naszego krajowego środowiska  naukowo-technicznego, w tym również środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Oficjalnym organizatorem posiedzenia był Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast samą organizację posiedzenia IEC w Rzeszowie wsparły Politechnika Rzeszowska oraz organizacje i firmy zainteresowane promowaniem międzynarodowej działalności standaryzacyjnej: Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektrów Polskich, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o., ML SYSTEM Spółka Akcyjna. Po zakończeniu obrad delegaci mieli również możliwość zwiedzania, co z pewnością przyczyni się do promocji  naszego kraju, a w szczególności regionu podkarpackiego i Rzeszowa.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Uczestnicy posiedzenia plenarnego IEC TC 81

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Zdobysław Flisowski – przewodniczący delegacji polskiej

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Prof. Grzegorz Masłowski – członek delegacji polskiej i organizator posiedzenia w Rzeszowie

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. - Prezydium

Posiedzenie plenarne w dniu 28.10.2016r. – Prezydium

IEC_rzeszow_2016_5IEC_rzeszow_2016_6IEC_rzeszow_2016_7

Posiedzenie PKOO we Wrocławiu 2016 r.

W dniu 9 września 2016 r.  we Wrocławiu odbyło się zebranie PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Obrady zostały zorganizowane w trakcie międzynarodowej konferencji EMC Europe 2016. Plan zebrania obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP w Białymstoku (09.09.2015 r.) oraz zapoznanie z najważniejszymi wnioskami z posiedzeń Prezydium PKOO SEP (Warszawa 21.12.2015 r.; Warszawa – 17.05.2016 r.; Rzeszów – 20.06.2016 r.). Omówiono również sprawy związane z przygotowaniami do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Wygłoszono dwa referaty techniczne: Status norm PN-EN w świetle obowiązującego prawa i odpowiedzi na interpelacje poselskie (G. Masłowski) oraz Archaiczne podejście do układu uziomów w energetyce – czas na profesjonalizm (M. Zielenkiewicz). PDF

Posiedzenie PKOO w Białymstoku 2015 r.

W dniach 9-11.09.2015 r. odbyła się reaktywowana po kilku latach przerwy międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce szeroko pojętej kompatybilności elektromagnetycznej – XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances (EMD 2016). W trakcie jej trwania odbyło się również walne zebranie Członków PKOO. Program konferencji obejmował 7 sesji prezentacji mówionych oraz 3 sesje posterowe. Zorganizowana została również strefa wystawowa, na której można było porozmawiać i zasięgnąć szczegółowych informacji o sprzęcie pomiarowym wykorzystywanym w EMC. Szczegółowe informacje o tematach artykułów zawarte są w niniejszej informacji PDF.

EMD2015 EMD2015 EMD2015 EMD2015